ქოლესტერინი

ქოლესტერინის საზომი აპარატი, ომეგა-3, სელის ზეთი

Facebook-გვერდები:

 1. ექიმთა კლუბი medgeo.net
 2. ქოლესტერინის მართვა20+
 3. ექიმთა კლუბი
 4. სამკურნალო პრეპარატები19
 5. კარდიოლოგია https://www.facebook.com/kardiologi63/
 6. ანგიოლოგი https://www.facebook.com/ანგიოლოგია-174968889214727/
 7. ჰეპატოლოგია https://www.facebook.com/Hepatologia-107450075999656/
 8. Ambebi20+

Facebook-ჯგუფები

 1. ექიმთა და ფარმაცევტთა კონსულტაციები
 2. ონლაინ შოპინგი
 3. ონლაინ შოპინგი
 4. ონლაინ შოპინგი

 1. http://www.medgeo.net/2013/02/04/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98-2/
 2. http://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98/
 3. http://www.medgeo.net/2014/09/09/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98/
 4. http://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90/
 5. http://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90-%E1%83%9D%E1%83%AF%E1%83%90/
 6. http://www.medgeo.net/2009/12/26/%E1%83%B0%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%90
 7. http://www.medgeo.net/2013/07/23/%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A9%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A/
 8. http://www.medgeo.net/2013/07/23/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98/
 9. http://www.medgeo.net/2013/07/23/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A0/
 10. http://www.medgeo.net/2013/07/23/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%A0/
 11. http://www.medgeo.net/2013/07/23/%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1/
 12. http://www.medgeo.net/2013/07/23/%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 13. http://www.medgeo.net/2015/01/12/rvizli-qolesterini/
 14. http://www.medgeo.net/2014/12/02/qolesterinis-kontroli/
 15. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2/
 16. http://www.medgeo.net/2014/09/09/%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2/
 17. http://www.medgeo.net/2014/11/21/qolesterinis-analizi/
 18. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A2%E1%83%98/
 19. http://www.medgeo.net/2014/12/23/saerto-qolesterini/
 20. http://www.medgeo.net/2014/12/23/narali-simkvrivis/
 21. http://www.medgeo.net/2014/12/23/dabali-simkvrivis/
 22. http://www.medgeo.net/2014/12/23/dabali-simkvrivis-lipoprot
 23. http://www.medgeo.net/2014/12/24/trigliceridebi/
 24. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A/
 25. http://www.medgeo.net/2014/09/03/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94/
 26. http://www.medgeo.net/2014/12/23/qolesterinis-aparatebi/
 27. http://www.medgeo.net/2014/12/23/qolesterinis-gazomva/
 28. http://www.medgeo.net/2015/01/05/qolesterinis-analizi-3/
 29. http://www.medgeo.net/2014/07/15/%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C/
 30. http://www.medgeo.net/2014/07/20/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1/
 31. http://www.medgeo.net/2014/06/25/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A/
 32. http://www.medgeo.net/2015/01/21/qolesterini-da-insulti/
 33. http://www.medgeo.net/2014/06/30/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%93/
 34. http://www.medgeo.net/2015/01/11/qolesterini-da-qalis-orgazmi/
 35. http://www.medgeo.net/2015/01/21/qolesterini-da-orgazmi
 36. http://www.medgeo.net/2014/12/16/qolesterini-da-frigiduloba/
 37. http://www.medgeo.net/2014/07/18/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C/
 38. http://www.medgeo.net/2014/11/30/qolesterinis-daweva
 39. http://www.medgeo.net/2014/07/06/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A7%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%93%E1%83%A6%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%9D/
 40. http://www.medgeo.net/2015/01/21/diabeti-qolesterini/
 41. http://www.medgeo.net/2014/11/25/qolesterini-ushviloba/
 42. http://www.medgeo.net/2014/12/07/omega3-depresia/
 43. http://www.medgeo.net/2014/12/21/qolesterini-da-bavshvebi/
 44. http://www.medgeo.net/2015/01/21/menopauza-da-qolesterini/
 45. http://www.medgeo.net/2014/12/14/qolesterini-da-orsuloba/
 46. http://www.medgeo.net/2014/09/09/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98/
 47. http://www.medgeo.net/2014/12/07/omega3-msralitvali/
 48. http://www.medgeo.net/2014/12/06/qolesterini-da-saxsrebi
 49. http://www.medgeo.net/2014/11/27/qolesterini-buasili/
 50. http://www.medgeo.net/2014/11/30/qolesterini-da-demencia/
 51. http://www.medgeo.net/2014/12/05/alkoholi-qolesterini/
 52. http://www.medgeo.net/2014/11/30/%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%B0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%9D/
 53. http://www.medgeo.net/2014/11/30/qolesterini-da-inteleqti/
 54. http://www.medgeo.net/2014/06/24/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%AA/
 55. http://www.medgeo.net/2014/07/05/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%94/
 56. http://www.medgeo.net/2014/12/07/kibo-da-qolesterini/
 57. http://www.medgeo.net/2014/12/28/qolesterini-da-prostata/
 58. http://www.medgeo.net/2014/11/30/hepatiti-qolesterini
 59. http://www.medgeo.net/2014/12/05/hepatiti-qolesterini-2/
 60. http://www.medgeo.net/2014/12/04/qolesterini-aids/
 61. http://www.medgeo.net/2014/12/04/qolesterini-shidsi/
 62. http://www.medgeo.net/2015/01/20/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94/
 63. http://www.medgeo.net/2014/11/23/qolisi/
 64. http://www.medgeo.net/2014/12/05/folaqebi-arteriasi
 65. http://www.medgeo.net/2014/11/30/warbi-qolesterini/
 66. http://www.medgeo.net/2014/12/16/marali-qolesterini-2/
 67. http://www.medgeo.net/2014/07/03/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A5/
 68. http://www.medgeo.net/2014/07/17/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A7%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C/
 69. http://www.medgeo.net/2014/12/01/qolesterinis-preparatebi/
 70. http://www.medgeo.net/2014/12/01/antiqolesterinuli/
 71. http://www.medgeo.net/2014/12/02/qolesterinis-damwevi/
 72. http://www.medgeo.net/2014/12/11/qolesterinis-semcireba/
 73. http://www.medgeo.net/2014/07/21/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9E/
 74. http://www.medgeo.net/2014/06/29/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A0-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%97-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94/
 75. http://www.medgeo.net/2014/09/16/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
 76. http://www.medgeo.net/2015/01/18/warbi-qolesterini-2/
 77. http://www.medgeo.net/2014/12/27/qolesterini-da-varjishi/
 78. http://www.medgeo.net/2014/09/03/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91-%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%A3/
 79. http://www.medgeo.net/2014/11/30/celluloza-qolesterini/
 80. http://www.medgeo.net/2014/09/04/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90/
 81. http://www.medgeo.net/2014/09/09/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AC/
 82. http://www.medgeo.net/2014/11/30/dieta-qolesterini/
 83. http://www.medgeo.net/2014/12/02/qolesterini-dieta/
 84. http://www.medgeo.net/2014/11/29/seli-kulinariasi/ http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-zeti/
 85. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-gozinayi/
 86. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-kotleti/
 87. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-koqteili/
 88. http://www.medgeo.net/2014/11/29/fafa-selisagan/
 89. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-iogurti/
 90. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-kiseli/
 91. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-lavasi/
 92. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-halva/
 93. http://www.medgeo.net/2014/11/30/selis-funtusebi/
 94. http://www.medgeo.net/2014/12/17/qumeli-selisagan
 95. <u>http://www.medgeo.net/2014/01/17/cximebi/
 96. http://www.medgeo.net/2014/11/22/omega-3
 97. http://www.medgeo.net/2014/11/22/omega3-tvisebebi
 98. http://www.medgeo.net/2014/11/22/omega3-cvenebebi
 99. http://www.medgeo.net/2014/11/22/omega3-sakvebshi/
 100. http://www.medgeo.net/2014/11/23/omega3-kafsulebi/
 101. http://www.medgeo.net/2014/11/23/omega3-mireba
 102. http://www.medgeo.net/2014/11/25/omega3-daavadebebi/
 103. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94/
 104. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1/
 105. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
 106. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A9%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/
 107. http://www.medgeo.net/2014/09/02/%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%94%E1%83%9C/
 108. http://www.medgeo.net/2014/11/30/seli-2/
 109. http://www.medgeo.net/2014/12/14/selis-warmoeba/
 110. http://www.medgeo.net/2014/12/04/selis-semadgenloba/
 111. http://www.medgeo.net/2015/01/11/selis-tesli-2/
 112. http://www.medgeo.net/2014/11/30/selis-zeti-2/
 113. http://www.medgeo.net/2014/12/16/selis-ukucvenebebi/
 114. http://www.medgeo.net/2014/12/18/garivebuli-selistesli/
 115. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-tevzi/
 116. http://www.medgeo.net/2014/12/15/selis-zeti-3/
 117. http://www.medgeo.net/2014/12/15/selis-zetis-tvisebebi
 118. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-xalxurimedicina/
 119. http://www.medgeo.net/2014/11/30/seli-dieta/
 120. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-dieta
 121. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-sibere/
 122. http://www.medgeo.net/2014/12/04/produqtebi-2/
 123. http://www.medgeo.net/2014/12/03/seli-kosmetikasi/
 124. http://www.medgeo.net/2014/12/15/seliszeti-recepti/
 125. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-selis
 126. http://www.medgeo.net/2014/12/03/skrabi/
 127. http://www.medgeo.net/2014/12/03/vitaminizirebuli-nirabi
 128. http://www.medgeo.net/2014/12/03/damarbilebeli-nirabi
 129. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-msrali-kanisatvis/
 130. http://www.medgeo.net/2014/12/15/msrali-kani/
 131. http://www.medgeo.net/2014/12/15/gamomsrali-kani/
 132. http://www.medgeo.net/2014/12/15/cximiani-kani-2
 133. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-kanisatvis/
 134. http://www.medgeo.net/2014/12/03/selis-nirabi
 135. http://www.medgeo.net/2014/12/03/losioni/
 136. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-normaluri/
 137. http://www.medgeo.net/2014/12/03/cximiani-kani/
 138. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirbebi-pigmenturi/
 139. http://www.medgeo.net/2014/12/16/qututos-kani/
 140. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-selistvis/
 141. http://www.medgeo.net/2014/12/03/efeqturi-nirabi/
 142. http://www.medgeo.net/2014/12/03/seli-tmistvis/
 143. http://www.medgeo.net/2014/12/03/gamazlierebeli-nirabi/
 144. http://www.medgeo.net/2014/12/03/msrali-tma/
 145. http://www.medgeo.net/2014/12/03/nirabi-tmistvis/
 146. http://www.medgeo.net/2014/12/03/vitaminizirebuli-nirabi-2/
 147. http://www.medgeo.net/2014/12/15/tmis-cvena/
 148. http://www.medgeo.net/2014/12/15/mtvrevadi-tma
 149. http://www.medgeo.net/2014/12/15/gamomsrali-tma/
 150. http://www.medgeo.net/2014/12/03/tanis-masaji/
 151. http://www.medgeo.net/2014/11/29/seli-kulinariasi/
 152. http://www.medgeo.net/2015/01/08/selis-tesli/
 153. http://www.medgeo.net/2015/01/08/selis-cila
 154. http://www.medgeo.net/2015/01/08/selis-naxsirwylebi/
 155. http://www.medgeo.net/2015/01/08/selis-cximebi/
 156. http://www.medgeo.net/2015/01/09/seliszetis-warmoeba/
 157. http://www.medgeo.net/2015/01/09/selis-vitaminebi/
 158. http://www.medgeo.net/2015/01/09/lignanebi-selsi/
 159. http://www.medgeo.net/2015/01/09/selis-ujredisi/
 160. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-zeti/
 161. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-gozinayi/
 162. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-kotleti/
 163. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-koqteili/
 164. http://www.medgeo.net/2014/11/29/fafa-selisagan/
 165. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-iogurti/
 166. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-kiseli/
 167. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-lavasi/
 168. http://www.medgeo.net/2014/11/29/selis-halva/
 169. http://www.medgeo.net/2014/11/30/selis-funtusebi/
 170. http://www.medgeo.net/2014/12/16/gasaxdomi-kiseli
 171. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A/
 172. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97-%E1%83%92%E1%83%A0/
 173. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93/
 174. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%A7%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%98-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A/
 175. http://www.medgeo.net/2015/01/12/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1/
 176. http://www.medgeo.net/2015/01/12/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A4%E1%83%90/
 177. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%9D-%E1%83%A9/
 178. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1/
 179. http://www.medgeo.net/2015/01/12/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A5%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%AF%E1%83%A3%E1%83%A2%E1%83%98/
 180. http://www.medgeo.net/2015/01/12/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A7%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1/.
 181. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1/
 182. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90/
 183. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%A9%E1%83%98%E1%83%A0/
 184. http://www.medgeo.net/2015/01/11/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A2/