სასტუმროები „პოდ კლიუჩ“

რედაქტორის სვეტი:
თუ გსურთ სასტუმროს ასაშენებლად გრანტის ან შეღავათიან კრედიტის მიღება, აუცილებლად დაგჭირდებათ კვალიფიციური, თქვენი ინტერესების შესაბამისი ბიზნეს-გეგმის მომზადება. ბიზნეს გეგმების მოსამზადებლად შეგიძლიათ მიმართოთ MTVi-ის: 577 235 400, Caumednet@gmail.com; სკაიპი – medgeo.net


 1. http://www.medgeo.net/2018/03/18/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90/
 2. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208112639971818/
 3. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 4. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208115239971558/
 5. https://www.facebook.com/2214125001934832/photos/a.2214132131934119.1073741828.2214125001934832/2239581352722530/?type=3
 6. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 7. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208116849971397/
 8. https://www.gen.ge/სასტუმროები-პოდ-კლიუჩ/
 9. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208119499971132/
 10. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 11. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208124933303922/
 12. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 13. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208129606636788/
 14. https://www.facebook.com/2024640871082467/photos/a.2024642277748993.1073741828.2024640871082467/2032372690309285/?type=3
 15. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208130519970030/
 16. https://www.gen.ge/სასტუმროები-პოდ-კლიუჩ/
 17. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208132166636532/
 18. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 19. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208133493303066/
 20. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 21. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 22. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208134683302947/
 23. https://www.facebook.com/182564645092680/photos/a.1843641605651634.1073741827.182564645092680/2048184325197360/?type=3
 24. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 25. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208136969969385/
 26. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 27. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208138243302591/
 28. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 29. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208139403302475/
 30. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 31. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 32. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208140819969000/
 33. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 34. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208142889968793/
 35. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 36. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208144886635260/
 37. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 38. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208147049968377/
 39. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 40. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208149023301513/
 41. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 42. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 43. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208151123301303/
 44. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 45. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208256356624113/
 46. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 47. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208258513290564/
 48. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 49. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208261033290312/
 50. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 51. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 52. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208263736623375/
 53. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 54. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208266573289758/
 55. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 56. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208269096622839/
 57. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 58. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208270263289389/
 59. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 60. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208271226622626/
 61. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 62. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 63. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208272526622496/
 64. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 65. https://www.facebook.com/205421780240904/videos/208273663289049/
 66. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 67. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028066863887338/
 68. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 69. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028069187220439/
 70. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 71. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 72. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028071653886859/
 73. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 74. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028074363886588/
 75. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 76. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028076067219751/
 77. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 78. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028079273886097/
 79. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 80. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028081730552518/
 81. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 82. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 83. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028084813885543/
 84. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 85. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028088043885220/
 86. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 87. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028090230551668/
 88. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 89. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028603480500343/
 90. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 91. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 92. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028606820500009/
 93. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 94. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028608213833203/
 95. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 96. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028609200499771/
 97. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 98. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028613573832667/
 99. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 100. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028615183832506/
 101. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 102. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 103. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028616277165730/
 104. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 105. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028619377165420/
 106. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 107. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028620590498632/
 108. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 109. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 110. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 111. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 112. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028624570498234/
 113. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 114. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 115. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 116. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028626577164700/
 117. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 118. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 119. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 120. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 121. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 122. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 123. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 124. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 125. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 126. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 127. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 128. https://www.facebook.com/113612158708565/photos/a.530861156983661.1073741827.113612158708565/1544209742315459/?type=3
 129. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 130. https://www.facebook.com/173610969904306/photos/a.173611589904244.1073741828.173610969904306/198448287420574/?type=3
 131. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 132. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 133. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 134. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028627840497907/
 135. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 136. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 137. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 138. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 139. https://www.facebook.com/1659156064146965/photos/a.1659285117467393.1073741828.1659156064146965/1752156888180215/?type=3
 140. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028629330497758/
 141. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 142. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 143. https://www.facebook.com/155822311714668/photos/a.155848831712016.1073741828.155822311714668/177528279544071/?type=3
 144. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028630627164295/
 145. https://www.gen.ge/სასტუმროები-პოდ-კლიუჩ/
 146. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 147. https://www.facebook.com/118714495503513/photos/a.118729908835305.1073741828.118714495503513/133034517404844/?type=3
 148. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 149. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 150. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 151. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 152. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 153. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 154. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 155. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028632460497445/
 156. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 157. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 158. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 159. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 160. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 161. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3
 162. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 163. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 164. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028638210496870/
 165. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 166. https://www.facebook.com/სასტუმროების-ბიზნეს-გეგმები-205421780240904/
 167. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 168. https://www.facebook.com/1876351625725530/videos/2028640587163299/
 169. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90/
 170. http://www.medgeo.net/2018/03/18/სასტუმროს-დაპროექტება/
 171. https://www.facebook.com/205421780240904/photos/a.205818496867899.1073741828.205421780240904/208726999910382/?type=3