მრავალბინიანი სახლები, სამეზობლო

ნაკლებად აქტუალური სამეზობლო ბინის საკუთრება მრავალბინიან სახლებში სამეზობლო ზემოქმედებათა სახეები ფულადი კომპენსაცია სამეზობლო თმენის ვალდებულებისთვის ურთიერთობები ბინის მესაკუთრეთა შორის . .