საქორწინო ხელშეკრულება

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com კანონი  განსაზღვრავს  იმ  უფლებებსა  და  მოვალეობებს,  რაც  მეუღლეებს  ერთმანეთის  მიმართ  გააჩნიათ.  თუმცა,  მეუღლეებს  უფლება  აქვთ,  როგორც  დაქორწინებამდე,  ისე  ნებისმიერ  დროს,  ქორწინების  განმავლობაში,  დადონ  საქორწინო  ხელშეკრულება  და  მათი  ქონებრივი  უფლებები,  კანონისგან  განსხვავებულად  დაარეგულირონ. საყურადღებოა,  რომსაქორწინოხელშეკრულებით,  Read More …