ინდივიდუალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა

ინდივიდუალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა

E. Individual criminal law responsibility

საერთაშორისო სისხლის სამართლის პრინციპი. ამ პრინციპის მიხედვით, ნებისმიერი პირი, რომელიც მონაწილეობს ისეთი მოქმედებების დაგეგმვაში, მომზადებასა ან აღსრულებაში, რაც არღვევს საერთაშორისო სისხლის სამართლის ნორმებს (გენოციდის ან სამხედრო დანაშაულის ჩადენის აკრძალვა), ექვემდებარება სისხლისსამართლებრივ დევნასა და სასჯელს, როგორც ინდივიდი, მიუხედავად იმისა, ეკუთვნის თუ არა ის სახელმწიფოს სამხედრო ძალებს ან სხვა წარმონაქმნს ან მოქმედებს თუ არა ის მათი სახელით.

Source: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი : ლექსიკონი-ცნობარი / [ავტ.: ლ. ალექსიძე (რედ.), ლ. გიორგაძე, მ. კვაჭაძე და სხვ.] – თბ., 2005 – 283გვ. ; 23სმ. – ISBN 99940-0-877-3 : [ფ.ა.]

….

…..

შიდა  ბმები: 1. TOP – ადვოკატები; 2. TOP – საადვოკატო ბიუროები; 3. TOP-  იურიდიული მომსახურებები

გარე ბმები: 1. რეკლამა ინტერნეტით;  2. ქართული სამედიცინო ინტერნეტ–ქსელი

……