ბიზნეს-გეგმების სახელმძღვანელოები

ბიზნეს-გეგმების სახელმძღვანელოები

 1. http://www.medgeo.net/2010/04/10/business/
 2. http://www.medgeo.net/2012/02/20/investori-8/
 3. http://www.medgeo.net/2012/02/20/investori-13/
 4. http://www.medgeo.net/2015/08/03/mcire-biznesi/
 5. http://www.medgeo.net/2016/09/29/biznes-gegma/
 6. http://www.medgeo.net/2016/10/01/biznes-gegma-2/
 7. http://www.medgeo.net/2017/01/15/biz-gegmebi/
 8. http://www.medgeo.net/2017/01/29/servisi-biznesi/
 9. http://www.medgeo.net/2017/01/30/gverdebi/
 10. http://www.medgeo.net/2017/01/30/jgufebi/
 11. http://www.medgeo.net/2017/02/03/aisbergi/
 12. http://www.medgeo.net/2017/02/03/biznes-gegma-3/
 13. http://www.medgeo.net/2017/02/05/granti/
 14. http://www.medgeo.net/2017/02/12/saavtoro-2/
 15. http://www.medgeo.net/2017/02/12/inovaciuri/
 16. http://www.medgeo.net/2017/02/12/uznadze/
 17. http://www.medgeo.net/2017/02/13/grantebi-2/
 18. http://www.medgeo.net/2017/02/13/creditebi/
 19. http://www.medgeo.net/2017/02/15/%e1%83%a9%e1%83%90%e1%83%ac%e1%83%a7%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%a8%e1%83%98/
 20. http://www.medgeo.net/2017/02/23/biznesis-ideidan-grantamde/
 21. http://www.medgeo.net/2017/02/23/awarmoe-saqartveloshi-axali-etapi/
 22. http://www.medgeo.net/2017/05/20/awarmoe-saqartveloshi/
 23. http://www.medgeo.net/2017/08/13/mewarmeta-momsaxurebebi/
 24. http://www.medgeo.net/2018/03/18/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a3%e1%83%9b%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%9e%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90/
 25. http://www.medgeo.net/2018/04/19/%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%a3%e1%83%9b%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%a1-%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%96%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%a1-%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%92%e1%83%9b%e1%83%90/

ქვემო პოსტებზე დევს ლინკი, რომლებიც გადის ვასიკოს გვერდებზე

 1. http://www.medgeo.net/2017/05/12/%e1%83%99%e1%83%9d%e1%83%9c%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%99%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%98/
 2. http://www.medgeo.net/2017/03/13/%e1%83%92%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%93%e1%83%90%e1%83%9b%e1%83%90%e1%83%95%e1%83%90%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%9e%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%aa%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%a2%e1%83%9d-%e1%83%92/

gen.ge

 1. https://www.gen.ge/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-3/
 1. https://www.gen.ge/%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A8%E1%83%98/
 1. https://www.gen.ge/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/
 1. https://www.gen.ge/biznes-gegmis-sedgena/
 1. https://www.gen.ge/%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%98-2/
 1. https://www.gen.ge/ekonomika/

..