ბე

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ბეს  ცნება  ქართული  სამოქალაქო  სამართლისთვის  უცხო  არ  არის  და  მისი  გამოყენება  ნებისმიერ  ჩვენგანს  შესაძლოა  მოუწიოს.  ამიტომ  გადავწყვიტე  მესაუბრა  ამის  შესახებ. ბედ  მიიჩნევა  ფულადი  თანხა,  რომელსაც  ხელშეკრულების  ერთი  მხარე  აძლევს  მეორე  მხარეს  და  ამით  დასტურდება  Read More …

ვალდებულებითი სამართალი – კაზუსი

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ვაგრძელებ  კაზუსების  თემას  და  ამჯერად  შემოგთავაზებთ  კაზუსს  ვალდებულებითი  სამართლიდან,  თავისი  ამოხსნით. კაზუსი: რესტორანი  “სამწვადე“  უგემრიელესი  საფირმო  კერძების  დამზადებით  არის  სახელგანთქმული.  რესტორანი  კლიენტებს  განსაკუთრებული  ღვინოების  დიდ  არჩევანს  სთავაზობს,  რომელსაც  იგი  კახეთში,  ღვინის  მწარმოებელი  კომპანია  “ვაზის  Read More …

სანივთო და ვალდებულებითი უფლებების გამიჯვნა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com სანივთო  და  ვალდებულებითი  სამართალი  მრავალი  ნიშნით  განსხვავდებიან.  ამ  განსხვავებას  საფუძველი  ჯერ  კიდევ  რომის  სამართალში  ჩაეყარა  სანივთო  და  ვალდებულებითი  უფლებების  დაცვის  საშუალებათა  ერთმანეთისაგან  გამიჯვნით.  რომაელი  იურისტები  განმარტავდნენ,  რომ  სანივთო  უფლება  წარმოადგენს  ნივთის  მიმართ  უშუალო  ბატონობის  Read More …

სესხები, სასესხო სამართალი

ონლაინ სესხები სესხებთან დაკავშირებით სესხი  სესხი სესხი  საბანკო სესხი ხელშეკრულება სესხის უიმედო სესხი ხელშეკრულება საბანკო კრედიტის ცესიონერი ტრანში  ტრანში . .