მოწვევა ოფერტზე – ანუ შეთავაზების სწორი ფორმა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com გუშინ  ერთ-ერთ  საკმაოდ  ცნობილ  კვების  ობიექტში  ყოფნისას  არჩევანის  წინაშე  დავდექი:  მიმეცა  თანხმობა  გაუფრთხილებლად  დაწესებულ  პირობებზე  ,  ან  მესარგებლა  შეზღუდული  მომსახურებით.  საქმე  იმაშია,  რომ  ელვისში  ყოველთვის  ავდივარ  მეორე  სართულზე  და  ვუკვეთავ  კონკრეტული  რაოდენობის  და  ღირებულების  Read More …