ჟანგბადის ნორმა სისხლში , სატურატორები , ჟანგბადის გენერატორები

ჟანგბადის დონე სისხლში

ჟანგბადის ნორმა სისხლში ძალზე საინტერესოა ისეთი მაჩვენებელი, როგორიცაა ჟანგბადის გაჯერების დონე. ეს გასაგებია: თანამედროვე რეალობებში, ამის საფუძველზე ექიმები მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებენ მკურნალობის თვაალსაზრისით. რა არის ჟანგბადის დონე სისხლში რა არის ჟანგბადის დონე სისხლში, -არის ინდიკატორი, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რამდენად ადეკვატურად და სწორად Read More …