ვაკანსია – მენეჯერები იურიდიული პორტალისათვის

ვაკანსიები: 1. იურიდიული პორტალის რედაქტორი, სტუდენტი იურისტი 2. მენეჯერი იურიდიული პორტალისათვის 3. სარეკლამო მენეჯერი იურიდიული პორტალისათვის დაგვიკავშირდით: Caumednet@gmail.com 1. ვაკანსია იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის იურიდიული საიტისათვის გვჭირდება რედაქტორებად იურიდიული ფაკულტეტების სტუდენტები. თავდაპირველად მიიღებთ შედარებით მარტივ დავალებებს. განსაზღვრული იქნება კონკრეტულად რა თანხას Read More …

ინფორმაციების განთავსება იურიდიულ პორტალზე

იურიდიული ფირმებსა და ცალკეულ ადვოკატებს! თქვენს ბიოგრაფიას, თქვენს სტატიებსა თუ საქმიან განცხადებებს სპეციალიზებულ იურიდიულ პორტალზე www.gen.ge  ეყოლება  მრავალი მიზნობრივი მკითხველი, თქვენი პოტენციური კლიენტი. ქართულად ბევრი კარგი იურიდიული საიტი და ფეის-გვერდი არსებობს, მაგრამ ისინი მეპატრონეებს იშვიათად აძლევენ ფარდ შედეგს, რადგან არ ყავთ Read More …

აუდიტორული მომსახურების ფირმების საბუღალტრო, საგადასახადო, აუდიტორული და იურიდიული მომსახურებები

1. მეწარმეთა მომსახურებები ერთი სარკმლის პრინციპით  მეწარმეებს, საწარმოებს მრავალი სახის მომსახურება ჭირდებათ. მაგალითად: მარკეტინგული მომსახურებები;  გაყიდვებში მხარდაჭერა; ბიზნეს-გეგმების მომზადება; ბუღალტრული მომსახურება; აუდიტორული მომსახურება; საგადასახადო მომსახურება; კრედიტები; ინვესტიციები; რეკლამა;  IT; იურიდიული მომსახურება; ექსპერტიზა; არბიტრაჟები და  სხვა მრავალი. ერთი სარკმლით მეწარმეთა მომსახურების პრინციპი Read More …

სანივთო და ვალდებულებითი უფლებების გამიჯვნა

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com სანივთო  და  ვალდებულებითი  სამართალი  მრავალი  ნიშნით  განსხვავდებიან.  ამ  განსხვავებას  საფუძველი  ჯერ  კიდევ  რომის  სამართალში  ჩაეყარა  სანივთო  და  ვალდებულებითი  უფლებების  დაცვის  საშუალებათა  ერთმანეთისაგან  გამიჯვნით.  რომაელი  იურისტები  განმარტავდნენ,  რომ  სანივთო  უფლება  წარმოადგენს  ნივთის  მიმართ  უშუალო  ბატონობის  Read More …

აუდიო-ვიდეო, დივიდი ტექნიკის ფირმების საბუღალტრო, საგადასახადო, აუდიტორული და იურიდიული მომსახურებები

1. მეწარმეთა მომსახურებები ერთი სარკმლის პრინციპით  მეწარმეებს, საწარმოებს მრავალი სახის მომსახურება ჭირდებათ. მაგალითად: მარკეტინგული მომსახურებები;  გაყიდვებში მხარდაჭერა; ბიზნეს-გეგმების მომზადება; ბუღალტრული მომსახურება; აუდიტორული მომსახურება; საგადასახადო მომსახურება; კრედიტები; ინვესტიციები; რეკლამა;  IT; იურიდიული მომსახურება; ექსპერტიზა; არბიტრაჟები და  სხვა მრავალი. ერთი სარკმლით მეწარმეთა მომსახურების პრინციპი Read More …

აუდიო-ვიდეო დისკების მაღაზიების საბუღალტრო, საგადასახადო, აუდიტორული და იურიდიული მომსახურებები

1. მეწარმეთა მომსახურებები ერთი სარკმლის პრინციპით  მეწარმეებს, საწარმოებს მრავალი სახის მომსახურება ჭირდებათ. მაგალითად: მარკეტინგული მომსახურებები;  გაყიდვებში მხარდაჭერა; ბიზნეს-გეგმების მომზადება; ბუღალტრული მომსახურება; აუდიტორული მომსახურება; საგადასახადო მომსახურება; კრედიტები; ინვესტიციები; რეკლამა;  IT; იურიდიული მომსახურება; ექსპერტიზა; არბიტრაჟები და  სხვა მრავალი. ერთი სარკმლით მეწარმეთა მომსახურების პრინციპი Read More …

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოქმედების სფერო

ბლოგის  ადმინის  ნებართვით  აღებულია  ბლოგიდან    https://geolaw.wordpress.com ნებისმიერი  კანონი,  იქნება  ეს  ნორმატიული  აქტი,  კოდექსი  თუ  სხვა,  ვრცელდება  კონკრეტულ  სფეროზე.  ამჯერად  შემოგთავაზებთ  საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  (სზაკ)  მოქმედების  სფეროს. საქართველოს  ზოგადი  ადმინისტრაციული  კოდექსის  მესამე  მუხლის  თანახმად,  ამ  კოდექსის  მოქმედება  ვრცელდება  სახელმწიფო,  ადგილობრივი  Read More …